RoadGaz

Günümüzde otomobiller insanoğlunun hayatında önemli bir yere sahiptirler. Otomobiller toplumun bir parçası olmuşturlar ve toplumu geliştirip hayatlarında yeni bir çağ açmıştırlar.

Her tasarımda ve teknolojide olduğu gibi otomobiller de bazı sorunlar çıkarabiliyor. Bu sorunlar ürettikleri çözümlerin ve fırsatların önüne geçtiğinde hayatımız birçok açıdan etkilenebiliyor. Sorunlara baktığımızda kimi küçük kimi büyük sorunlar olabiliyor. Aynı zamanda tecrübesizlik den dolayı küçük sorunlar bir anda büyüyebiliyor. Otomobillerde oluşan bu sorunları çözmek için birçok yol mevcuttur. Bu yollardan bir tanesi de yol yardım hizmetidir. Şu an mevcut olan yol yardım araçları kullandığımız otomobiller kadar gelişmemiştir ve iyi tasarlanmamıştır.

Sistemi ve araçları yeniden yorumlamak için motosikletli bir yol yardım aracı olan RoadGaz tasarladım. Bu yol yardım aracı sorunlara çözüm üretmek için minimalist yollarla ve etkili bir biçimde yaklaşmaktadır. Çözüm odaklı olan bu araç direk soruna odaklanan bir sistemi vardır. Olay yerine gitmeden önce motosikletin çantaları sürücü tarafından direk arızalı otomobilin çözümüne odaklı hazırlanır. Bu durum zaman, yakıt, marka yüzü olarak birçok avantaj sağlar. Motosiklette bulunan aletler günümüzde kullandığımız aletlerin daha minimalist ve işlev odaklı halleridir.

Kısacası; RoadGaz aracı var olan bir sisteme var olan araçlar ile yeniden yorumlanmıştır ve bu araçların en etkili şekilde kullanılması için bir yol gösterici olmuştur.

Nowadays, automobiles have an important place in human life. Cars have become part of society and have developed a new era in their lives.

As with any design and technology, automobiles can cause some problems. When these problems prevent the solutions and opportunities they produce, our lives can be affected in many ways. When we look at the problems, there may be some small and some big problems. At the same time, due to inexperience, small problems can grow suddenly. There are many ways to solve these problems in cars. One of these roads is road assistance service. The roadside assistance vehicles currently available are not as developed and well-designed as the cars we drive.

To reinterpret the system and vehicles, I designed RoadGaz, a motorcycle roadside assistance vehicle. This roadside assistance tool approaches minimally and effectively to find solutions to problems. This solution-oriented tool has a system that focuses directly on the problem. Before going to the circumstance, the motorcycle's bags are prepared by the driver, focusing directly on the solution of the faulty car. This provides many advantages in terms of time, fuel and brand face. The tools on the motorcycle are the more minimalist and function-oriented versions of the tools we use today.

In short; The RoadGaz vehicle has been reinterpreted with existing tools and has been a guide for the most effective use of these vehicles.

Product Visuals

Atakan Uzun

Contact Info

  • DateJune 14, 2020
  • Category2020