Croître

Doğa, kentleşme ve sanayileşme ile geri döndürülemez bir şekilde zarar gördü. Şehirlerde yaşayan vatandaşlar günlük yaşamda bitki, doğa, tarım ve gıda üretimini bilmez hale geldi ve bu ilişki değişti. Aldığımız gıdanın organik ve sağlıklı olmaması hayatımızı ve sağlığımızı kötü etkiler. Ayrıca günlük yaşam yerlerimiz, evlerimiz, bitkilerimiz ve doğa ile ilişkimiz de uzak. Bu projeyle, şehirlerde yaşayan insanlar yaşadıkları yerde kendi organik, sağlıklı yiyeceklerini üretebilirler ve kendi bitkilerini tükettikleri veya yetiştirdikleri ürünlerin farkına varabilir ve bitkiler ve doğa ile etkileşime giren günlük bir yaşam sürdürebilirler. Ayrıca hem doğaya zarar vermeyi hem de insanların kendilerine verdiği zararı azaltabilir ve daha sağlıklı, daha kaliteli bir yaşam sürdürebilirler.

Croitre, kullanıcıların yaşam alanlarında kendi yiyeceklerini ve bitkilerini yetiştirmelerini sağlar. Aromatik bitkiler, yapraklı bitkiler ve meyve bitkileri yetiştirebilen 3 farklı ürün içeren bir ürün ailesinden oluşur. Kullanıcılar, yetiştirmek istedikleri bitki türüne ve sayısına göre yapılmış başlangıç, ileri, uzman paketlerini seçerler ve istedikleri sayı ve aile sayısındaki birey sayısına göre kendi bahçelerini oluştururlar.

Nature was irreversibly damaged with urbanization and industrialization. Citizens living in cities became ignorant of plants, nature, agriculture and food production in daily life and this relationship changed. The fact that the food we receive is not organic and healthy affects our lives and health badly. In addition, our daily life places, houses, plants and our relationship with nature is also distant.  With this project, people living in cities can produce their own organic, healthy food where they live, and they can become aware of the products they consume or grow their own plants and maintain a daily life that interacts with plants and nature. They can also reduce both the harm to nature and the harm that people do to themselves and lead a healthier, more quality life.

Croitre enables users to grow their own food and plants in their living spaces. It consists of a product family with 3 different products on growing aromatic plants, leafy plants and fruit plants. Users choose their beginner, advanced, expert packages made according to the type and number of plants they want to grow and create their own gardens according to the number of individuals in the number of families they want.

Product Visuals

Rana Cabi

Contact Info

  • DateJune 12, 2020
  • Category2020