Grounding Collection

Grounding, yani “topraklama” yoğun duygular ile bunalıp kontrolü kaybetmiş hissettiğimiz anlarda zihni fiziksel bedene dönmeye davet eden bir farkındalık egzersizidir.
Koleksiyon beş duyuyu öne çıkaran beş başlıktan oluşur; görme için VISION, koklama için INHALE, tat alma için SAVOR, duyma için FLOW ve dokunma için CARESS. Hepsi doğal, yerel ve sürdürülebilir malzemeler kullanılarak
tasarlanmış çoğaltılabilir ve kişiselleştirilebilir zanaat nesneleridir.
Grounding Koleksiyonu duyuları ve duyguları nesneleştirme kaygısı taşımaz, onları vurgulamayı amaçlar. Hem iç hem dış uyaranlarla ilişki kurdurmak ister. Kişisel sığınaklar oluşturan mahrem objelerdir. İzlenimler ile ilişki kurar,
duyumsamaya ve pratik yapmaya davet eder. Ve dengeni korumanı bekler!
Grounding, daha kapsamlı bir girişim olan Anxious Things’in ilk koleksiyonu olarak tasarlanmıştır.

For the times that feel like you have lost the control of your surroundings and overwhelmed with emotions, Grounding is an awareness practice to cope with anxiety and stress. It invites the anxious-self to reconnect with the body. Grounding Collection includes 5 headwear to highlight 5 senses; VISION for sight, INHALE for smell, SAVOR for taste, FLOW for hearing and CARESS for touch. They all are reproducible and customizable craft goods designed with natural, local and sustainable materials. The aim of the collection was not to objectify the senses or emotions, but to enhance them. The products are designed to attach with both the inner and outer stimulators. They are intimate objects that create personal sanctuaries. They aim to bond with impressions. The only instructions they come with are to connect and practice. And keep your balance! Grounding Collection is designed for an upcoming initiative, Anxious Things.

Product Visuals

İdil Beliz Saraç

Contact Info

  • DateJune 12, 2020
  • Category2020