Kentsel Mola

Kent, karar verici mekanizmalar tarafından kuşbakışı ile çok daha büyük bir ölçekten tasarlanır. Tasarlanmış bir kent düzeni içinde bazı birimlerin bağlamının genişlediğini gözlemleyebiliriz. Bu
birimlere örnek olarak sokak lambası direklerinden bahsedilebilir. Belirlenmiş bir ızgara sistemi üzerinde minicik bir nokta olarak kendini belli eden, ama insan bedeninin neredeyse on katı uzunluğunda olup yerleştirilen bu direklerin amacı aydınlık sağlamaktır; fakat kentin içindeki yaşamın başlaması ile birlikte amacından sapmaya başlar. Bazen bir bekleme durağına dönüşür, üzerine yaslanılır, üzerine yapıştırılan afişlerle bir ilan panosu olur; dahası bir salıncağın bağlandığı strüktür haline de dönüşebilir. İşte bu içgüdüsel veya bilinçli gelişen davranışlar ‘kentsel bellek’denilen kolektif bilgiyi oluşturur. ‘Kentsel Mola’ projesi, bu değerleri göz önünde bulunduran ve o değerlere eklemlenen, kalabalık içinde bir buluşma noktası yaratan modüler bir kent ürünü seti. Bu ürün seti, süreç boyunca Kadıköy Rıhtım bölgesinde yaptığım gözlemlere ve araştırmalara dayanarak tasarlandı. İnteraktiflik sağlayan silindirik birimler, ürünün insan ile olan ilişkisini zenginleştirir ve oturma, yaslanma, oynama gibi kullanımları barındırır. Modüler olan birimler yan yana gelerek birçok varyasyonda alan yaratabilir. Bu sayede herhangi bir kentin herhangi bir meydanına, yaya yoluna, parkına yerleştirilebilir ve yerleştirildiği her konumda yeni anlamlar kazanır.

Cities are designed from a much larger scale with a bird’s eye view, by decision making mechanisms. Within this designed order, contexts of some units expand. Lampposts can be an example of these units. Revealing themselves as tiny dots on a grid system, yet being ten times taller than a person in 1:1 scale; lampposts’ main purpose is to lighten the urban areas, however with the intervention of urban life it starts to deviate from its main purpose. Sometimes it transforms into a waiting station, a resting surface, a billboard with posters attached to it; moreover, it can be a structure of a swing. These instinctive or conscious behaviors constitute collective information called ‘urban memory’. The ‘Urban Pause’ project is a modular urban product set that takes these values into account ​​and multiplies them, creating a meeting point in the crowd. This set of products was designed based on the observations and researches I made in the Kadıköy Rıhtım region throughout the process. Cylindrical units that provide interactivity enrich the product’s relationship with people and include uses such as sitting, leaning, playing. Modular units can come together and create space in many variations. This way, they can be placed in any square, pedestrian road, park of any city and gain new meaning in every new location.

Product Visuals

Irmak Yenice

Contact Info

  • DateJune 12, 2020
  • Category2020