PLAYable

Çocukların gündelik yaşam içerisindeki oyun şekilleri bize çok fazla şey anlatıyor. Peki biz bunların ne kadar farkındayız?

Çocuğun gündelik yaşamı içerisinde etrafındaki nesneleri içgüdüsel olarak oyun nesnelerine veya mekansal kurgulara uyarlaması çok ilham verici. Kurgulanan bu oyunlar, çocukların gelişim sürecindeki bedensel ve zihinsel ihtiyaç ve içgüdüleriyle doğrudan bağlantılı. Çocuklar, çevrelerinde mevcut olanlarla kendi taktiklerini geliştirirler. Koltuk minderlerinden yapılan kaleler, kaydıraklar arabalar; çarşaflardan yapılan mağaralar, şatolar, gemiler gibi birçok mekansal “hack” zamansız olarak çocukların gelişim süreçlerinde uyguladıkları eylemler; çocuksal eylemler. Her çocuk farklı gelişim süreçleri geçirir ve farklı ihtiyaçları oluşur. Duyusal açıdan gelişim zorluğu çeken çocuklar, mekansal algısı güçsüz olan çocuklar ve otizm spektrumlu çocuklar… Dikkat bozukluğu ve değişen duygu durumu çocuğun oyunda ve mekanda kalma süresini etkiliyor. Bundan dolayı çocuğun kendi mekansal taktiklerini geliştirmesini ve aynı zamanda sosyalleşmesini hedefliyorum. Normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra, otizmli ve duyusal açıdan gelişim zorluğu çeken çocukların da kendilerini rahat hissettiği çeşitli mekan kurgularına ve duyusal açıdan geliştirici eylemlere iten bir oyun kiti olarak “Playable”ı sunuyorum. Playable, çocuğun kendine göre farklı mekanlar kurgulayabileceği aynı zamanda sosyalleşebileceği, mekansal, duyusal ve bedensel algı kiti olarak tasarlanmıştır.

Space hackers: Children

The way children play shows us a different aspect of our daily objects. So, how conscious are we?

The creative minds of children enable them to adapt the everyday objects into a spatial fiction during playtime. These fictional plays are related to the physical and mental needs of children in the development process. The imagination adds new meanings to daily objects. Children benefit from “Making Do” with what is available around them. They see seat cushions as a cave or bed sheets as a tent and transform their definition according to their usage in the space. Since each child undergoes different developmental processes like children with sensory development difficulties on the autism spectrum, playing and communicating through play is not easy for all of them. Therefore, this project aims to develop an adaptable toy kit named “Playable” that puts the sensory communication first and allows children to apply various actions in space. In that way, Playable will increase physical awareness and the ability of spatial imagination of all children, including the ones with special needs.

Product Visuals

Dilge Arslancan

Contact Info

  • DateJune 12, 2020
  • Category2020