Rhetoric : I Have Things to Say

İnsanlar her zaman kendini ifade etme mücadelesi içinde olmuştur. İnsanlar tarih akışı içerisinde ifade alanı açabilmek için yeni medyumlar icat etmişlerdir. Bilgi akışının hızlanması ve bireycilik, söylev verme istediğini/ihtiyacını erk sahibi ve popüler kişilerden “her kesimden insan” a doğru genişletmiştir. Bu isteği/ihtiyacı karşılamak adına sunulan sosyal medya platformları, bireyi 280 karakter ve kare fotoğraf gibi kalıplara sokarak alan açar görünmektedir. “Bu kalıpların dışında bireye ifade alanı yaratmak için modüler bir sahne düşünülebilir mi? “Retorik” istenilen mekâna kurulabilen bir modüler sahne sistemidir. Bu modüller, ihtiyaca göre farklı varyasyonlar oluşturmak adına tasarlanmıştır. Konuşma sanatı anlamına gelen retorik, gündelik kullanımda bir grup insanı etkilemek adına geliştirilen tüm söylemleri kapsamaktadır. Bu ürün sosyal medyada demokratikleşen retoriğin fiziksel çıktısını kurgulamaktadır.

Self-expression has always been a major struggle for human beings. Throughout history, people created new mediums to express themselves. With the increase of information cycle speed and individualism, need and right to give speeches expands to private citizens rather than the politicians or famous people. Platforms that provide freedom like social media force you to stay in boundaries such as square photographs or 280 characters. Is it possible to design a modular pedestal which can exceed these boundaries? “Rhetoric” is a modular stage system that can be assembly in any place. These modules can be assembled in various ways for users needs. The rhetoric, which means the art of speech, covers all the discourses developed to impress a group of people in everyday use. This product constructs the physical output of the rhetoric, which is democratized in social media.

Product Visuals

Egehan Eren

Contact Info

  • DateJune 11, 2020
  • Category2020