ROBBU storyplay

ROBBU storyplay ile çocukların soyut objeleri somut hayal gücüne çevirerek, hikaye mekan ve objeler inşa edip, inşalarını tamamlayan karakterlere büründükleri, oynarken yaratıcılıklarını ve motor becerilerini geliştirdikleri bir keşif alanı sunuyorum.

Çocuklar, sınırsız hayal güçleriyle, her şeyi oyunlaştırma becerisine sahiptirler. Oyun ve hayal gücü, çocukları yaratmaya teşvik eder ve yaratıcılık çocuklukta gelişen önemli bir beceridir; kritik düşünmeye, değişikliklerle başa çıkabilmeye, olayları farklı perspektiflerden görmeye, hayal etmeye, kurgulamaya, ifade etmeye teşvik ederek toplumsal bilinci şekillendirebilir. Gelecekte değişen dünya dinamiklerine adapte olabilmeleri için çocukların gelişimini desteklememiz önemli. Ben de  ‘iyi oyuncak iyi insan yapar’ düşüncesiyle, oyunun gücünü kullanarak; çocukların hayal güçlerini hikayeleştirmelerine yardımcı olmayı amaçladım ve çocuklarla düzenlediğim oyun günleriyle başladığım süreçte, 3-6 yaş arası çocukların merak, keşfetme isteği ve sonsuz hayal güçleriyle birlikte etraflarındaki objelere çeşitli anlamlar yükleyip hikayeleştirerek içinde bulunduğumuz dünyadan ayrılıp bambaşka bir dünyaya gittiklerini gözlemledim. Onlar için, basit bir koli roket, gemi, mağara olurken bir sopa da; sihirli değnek, kılıç, uçak, baston olabiliyor.

Set, minimum sayıda plakalar, çubuklar ve bağlayıcılardan oluşuyor. Setin içindeki her parçanın birbiriyle farklı iletişimleri var. Çocuklar, parçaları birbirlerine geçirerek yapıcı düşünmeye başlıyorlar ve parçaların birbirleri arasındaki iletişimi algılayıp bununla birlikte tekrar bir hikayeleştirmeye geçiriyorlar.

ROBBU storyplay is a discovery space where children turn the abstract objects into concrete imagination, build story places and objects and take on the characters that complete their buildings with the props objects they create while developing their creativity with fine&gross motor skills by playing.

Children have the ability to make play everything with unlimited imagination. Play and their imagination allows them to create and creativity is an important skill to develop in childhood; It can shape social awareness by encouraging critical thinking, coping with changes, seeing from different perspectives, editing and expressing.It is important that we support children's development so that they can adapt to changing world dynamics in the future. I use the power of the play with the idea of “good toy makes good people”; I aimed to help children to narrate their imagination. In the process that I started with the play days I organized with children, I observed that children between the ages of 3-6 left the world we were in and went to a completely different world by giving a various meaning and narrating objects around them with their curiosity, desire to explore and imaginations. For them, a simple box is a rocket, ship, cave while a simple stick is magic wand, sword, plane, cane.

The play set consists of a minimum number of plates, sticks and connectors. Each components in the set has different communications with each other. The children begin to constructive thinking by attaching the components together and put components into a different storytelling by perceiving the communication between them.

Product Visuals

İrem İlayda Çeçen

Contact Info

  • DateJune 12, 2020
  • Category2020