tutum

Bu konfor ve lüks çağı. Tüm dünyaya tanıtılan tek bir kısa yol var ve bu tüketicilik. Tüketim çılgınlığı dünyayı örtbas ediyor ve insanları pişmanlık duymadan tüketmeye yönlendiriyor. Bu delilik insanların yargılarını etkiliyor ve sonuçları hakkında düşünmeden tüketime devam etmelerini sağlıyor.. Bu tüketim çılgınlığı ortak kütle ile sınırlı değil, aynı zamanda tasarımcıları da etkileyen bir kavram. Tüm dünyadaki tasarımcılar tasarımları için bir ton malzeme kullanıyor. Ancak, tasarımın özünü unutuyorlar. Tasarlamak zor bir eylemdir ve süreç boyunca her zaman birçok engel ile karşılaşılır. Tasarımcının sorumluluğu bu engellerin üstesinden gelebilmektir. Aşırı tüketim, çok gizli de olsa, engellerden biridir. Bu kurnaz düşmana karşı, tasarımcılar akıllı tarifler bulmalı ve kutunun dışında düşünmelidir. Tasarımdaki tüketim deliliğine karşı benim çözümüm ileri dönüşüm.. İleri dönüşüm yeni ve çığır açıcı bir şey değil, ama kesinlikle hafife alınan bir konudur. Pazarda yuvarlanan ürünlerin çoğu müşterilere hitap etmediği için nüfusun çoğunluğu tarafından ileri veya geri dönüştürülmüş ürünler başarısız olarak görülüyor. Piyasadaki çoğu ileri dönüşüm ürünleri işlevsel değil ve fonksiyonel kullanımdan öte yana sanat yapmak için üretilmiştir. Diğer bir açıdan, ürünler çoğunluk tarafından çöp olarak kabul edilen menşeleri nedeniyle hor görülüyor. Dolayısıyla insanların geri dönüşüme karşı olan önyargılarını yıkmak veya sorgulatmak amacıyla atık malzemeden konforlu, fonksiyonel, kaliteli bir mobilya koleksiyonu tasarlıyorum ve bunlardan bir upcycle markası oluşturuyorum, böylece tüketim çılgınlığını da yavaşlatmaya çalışıyorum.

This is the age of comfort and luxury. There is only one short-cut which is advertised to the whole world and that is consumerism. The consumption madness enshrouds the world and directs people to consume with no remorse. This madness affects people’s judgment and makes them not think about the consequences. This consumption madness is not limited by the common mass but also affects the designers. Designers all over the world use a ton of materials for their designs. However, they are forgetting the essence of the act of designing. Designing something is a challenging activity and there will always be obstacles along the process. The responsibility of the designer is overcoming these challenges. Excessive consumption is one of these obstacles, albeit very hidden. Against this crafty enemy, designers should find smart recipes and think outside the box. My solution against the consumption madness in design is upcycling. Upcycling is not a new and groundbreaking thing, but it is surely an underestimated subject. Just because the products rolling around the market do not appeal to the customers, the majority of the population think of upcycled products as failures. Some of the products in the market are non-functional and crafted for making art. The other products are despised because of their origin which is considered as trash by the majority. My solution as a designer is tackling this problem by creating comfortable, functional, good quality product collection from waste materials and creating a brand from them to entice the population. Therefore trying to slow down the consumption culture by crushing the bias of people against upcycling.

Product Visuals

Mina Başar

Contact Info

  • DateJune 12, 2020
  • Category2020