Workstation

Küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelere bağlı olarak organizasyon yapılarında ve yönetim anlayışında köklü değişimler olmaktadır. Bu değişimler çalışan profili, istihdam yapısı ve şartları gibi çalışma ilişkilerini belirleyen unsurları da etkilemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler; çalışanlara evde ve istedikleri zaman diliminde çalışabilme seçeneğini bir fırsat olarak sunmuştur. Pandemi dönemiyle birlikte birçoğumuz evden çalışmayı deneyimledik
ancak bu durum düşündüğümüz kadar kolay olmadı. Evden çalışmanın konforlu olmasının yanı sıra; evden çalışırken iş ile ev işlerini birbirinden ayırmanın ve konsantre olmanın zorluklarını mücadele ederek öğrendik. Bu ürün, evde insanların çalışma alanlarını tanımlamasını ve iş ile ev arasındaki hızlı geçişi kolaylaştırmayı amaçlamıştır.

Due to the rapid developments in globalization and information technologies, there are radical changes in organizational structures and management understanding. These changes also affect the factors that determine working relationships such as employee profile, employment structure and conditions. Developments in information and communication technologies; offered the option of working at home and at any time for employees as an opportunity. With the pandemic period, many of us experienced working from home, but this was not as easy as we thought. In addition to being comfortable working from home; while working from home, we learned by struggling with the difficulties of separating and concentrating on work and housework. This product aims to identify people workspaces at home and to facilitate the rapid transition between work and home.

Product Visuals

Adem Sınağ

Contact Info

  • DateJune 12, 2020
  • Category2020