D-Waste

“Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future."  // Robert L. Peters, Designer & Author

We are not aware of how fast we consume the objects that we use daily. Billions of people consume tons of paper and cardboard every year. Despite the technology that virtualizes the content and data, the number of paper consumed in Turkey is 6 million tons a year and 70 kilos per person. There is still a lot of consumption in schools, workplaces and supermarkets. Increasing consumption is changing the place of permanency and transitory terms. When we look at the products, it's much more visible. The objects are no longer made to last however, they are temporary.

“Human beings are interactively involved with material substance’’ // Renfrew 2004: 23

Then, what is my role as a designer? My inspiration is to use the waste materials as a source. I see the waste every day, and I don't want to contribute to it. I aim to reuse waste materials, to implement the role of materials in design in a sustainable approach that aims to reduce the environmental impact of disposal and to provide added value to them, with the awareness that I feel a creative desire. Material is a medium and it forces us to think, question, and to enhance functionality in certain ways. I am trying to investigate the possibilities of the material and to find out how to fictionalize it by collecting the paper, the material we consume daily, within a certain period of time, and changing the perspective towards this waste material. This approach may exist in different contexts, on different scales and even in different sectors. The products in the exhibition are the first suggestions for this study.

“Tasarım kültür yaratır. Kültür değerleri şekillendirir. Değerler geleceği belirler." // Robert L. Peters, Tasarımcı & Yazar

Günlük kullandığımız nesneleri ne kadar hızlı tükettiğimizin farkında değiliz. Milyarlarca insan her yıl tonlarca kağıt ve karton tüketiyor. İçerik ve verileri sanallaştıran teknolojiye rağmen tüketilen kağıt sayısı Türkiye'de yılda yaklaşık 6 milyon ton. Kişi başına ise 70 kg düşüyor. Okullar, iş yerleri ve marketlerde hala çok miktarda tüketim var. Sürekli artan tüketim kalıcılık ve geçicilik terimlerinin de yerini değiştiriyor. Ürünlere baktığımız zaman ise, bu çok daha görünür oluyor. Nesneler artık evladiyelik değil, tamamen geçici.

'İnsanlar etkileşimli olarak madde ile ilgileniyorlar’ // Renfrew 2004: 23

Peki bir tasarımcı olarak benim rolüm nedir? Benim ilham kaynağım, etrafta ki atıkları bir kaynak olarak kullanmak. Ortaya çıkan atıkları her gün görüyorum ve buna katkıda bulunmak istemiyorum. Atık malzemelerin yeniden kullanılmasını, bertaraf edilmelerinin çevresel etkilerini azaltmayı, onlara katma değer sağlayarak sürdürülebilir bir yaklaşım içinde tasarımda malzemenin rolünü, yaratıcı bir arzu duyduğum duyarlılıkla uygulamayı hedefliyorum. Malzeme bir ortamdır ve bizi belirli şekillerde düşünmeye, sorgulamaya zorlar ve işlevselliği etkinleştirir. Bende, malzemenin olanaklarını anlayıp keşfetmek ve nasıl kurgulanacağına dair araştırılmasını konu alarak günlük tükettiğimiz malzemelerden biri olan kağıtları belirli bir süre içinde toplayıp, bu atık nesneye olan bakış açısını değiştirmeye çalışıyorum. Bu yaklaşım, farklı bağlamlarda, farklı ölçeklerde ve hatta farklı sektörlerde var olabilir. Sergideki ürünler bu çalışmanın ilk önerileridir.

Polen Kenziman
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019