Urbainterventions

Urban spaces are where we spend great deal of our daily outdoor lives and where we get into interaction with it. In meantime, those urban spaces develop their own habits and needs through the communication among people and environment. Those habits and needs have been tried to resolved by standardized urban furnitures.

There may be small scale urban interventions that are designed for a specific space’s needs and habits in relation of the analysis of the space’s historical and current data, research and observations instead of standard applications.

urbaintervened, suggests interventions to the specific area based on habits, needs, research and observations between New Karaköy Pier and GalataPort which is under construction.

Kentsel mekanlar, günlük olarak dış mekanda en çok zamanımızı geçirdiğimiz ve etkileşimlere geçtiğimiz yerlerdir. Bu etkileşimler sırasında, kentsel mekanlar kendilerine özgü alışkanlıkları ve ihtiyaçlarını ortaya çıkarır. Bu alışkanlıklar ve ihtiyaçlar, standartlaştırılmış kent mobilyaları ile çözümlenmeye çalışılmıştır.

Bu mekanlara, standart müdahaleler yerine, mekanın tarihi ve günlük dataları ve analizleri üzerinden yola çıkarak, oraların ihtiyaç ve alışkanlıkları üzerine özel olarak tasarlanmış ufak ölçüde kentsel müdahaleler yapılabilir.

urbaintervened, Yeni Karaköy İskelesi ve GalataPort arasında bu alanın ihtiyaçları, alışkanlıkları ve o mekanda yapılan gözlemler ve araştırmaların çıktıları ile yola çıkarak yapılan mekana özel müdahaleler önerir.

Sarp Susüzer
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019