AG28 Hot Silicon Driver

AG28 hızlı sıcak silikon tabancası, otomatik dozajlama, makaralı silikon, kablosuz kullanım, hız ayarı ve değiştirilebilir yedek bataryası ile hassas işler yapan insanlara daha fazla kontrol vermeyi amaçlamaktadır. Bir diğer hedefi, kullanıcının da desteği ile ürün ömrünü uzatmaktır. Ürünün şeffaf kasası ürünü tüm parçaları ile ortaya koyar. Fiziksel görünümü gibi kullanıcı ile kurduğu ilişki de şeffaftır. Ürünü oluşturan tüm parçaların satın alınabilir olması kullanıcıyı kendi ürününü tamir etmeye teşvik etmeyi, bu yolla tüketimi azaltarak sürdürülebilir bir döngü sağlamayı hedefler.

Ürünün kablosuz kullanım özelliği ferah bir bir çalışma alanı yaratır. İnovatif bir yaklaşım olarak makara silikon kesintisiz bir kullanım imkanı sunar. Hız ayarı, yapılan işe göre farklı seçenekler sunar. Kullanıcıya verdiği kontroller sayesinde daha az fire verilir. Tüm bu özellikler ile evlerinde iş üretip kendi müşteri portföyünü oluşturmuş insanlara ve mimarlık, endüstriyel tasarım gibi bölümlerin öğrencilerine ulaşmak amaçlanır.

AG28 fast hot silicon gun aims to give more control to people who do precise work with automatic dosing, roller Silicon, wireless handling, speed adjustment and replaceable backup battery. Another goal is to extend the life of the product with the support of the user. The transparent case of the product reveals the product with all its parts. Like its physical appearance, its relationship with the user is transparent. The availability of all the parts that make up the product aims to encourage the user to repair their product, thereby reducing consumption and providing a sustainable cycle.

The wireless operation of the product creates a spacious workspace. As an innovative approach, roller silicone offers seamless use. Speed adjustment provides different options according to the work done. Less waste is given thanks to the controls it gives to the user. With all these features, it is aimed to reach people who have created their own customer portfolio and students of departments such as architecture, industrial design.

Product Visuals

Erdem Kılıçoğlu

Contact Info: erdemkilicoglu@gmail.com

  • DateJune 13, 2021
  • Category2021