Aponno

Aponno is a desk for kids which is easy to assemble so they can be involved in the process of assembly. The desk ideally needs 3 people in order to be assembled (mother, father and the kid), therefore they will spend quality time together with their parents during the assembly process. The feeling of making something themselves will cause kids great benefits; aside from improving patience and concentration skills, it will make them comprehend part-to-whole relationship better. The product will give kids a sense of accomplishment once the assembly is completed, therefore they will feel confident and this will result in them valuing and embracing the product more.

Aponno, çocukların kurulum sürecine katılabilmelerini hedefleyen, bu nedenle kurulumu kolay olan bir masadır. Masanın kurulması için ideal olarak 3 kişiye ihtiyaç vardır (anne, baba ve çocuk), böylece kurulum sırasında çocuklar ebeveyinleriyle kaliteli zaman geçireceklerdir. Bir şeyi kendilerinin yapmış olmalarının onlara verdiği his, çocuklara büyük faydalar sağlayacaktır; sabır ve konsantrasyon becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, parça-bütün ilişkilerini daha iyi anlamalarına sebep olacaktır. Ürün, kurulumu tamamlandıktan sonra çocukların kendilerini başarılı hissetmelerini sağlayacak, bu sebeple kendilerine olan güvenleri artacak ve bu, ürüne daha fazla değer vermelerine ve benimsemelerine neden olacak.

Sümeyye Sancak
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019