Aura

AURA ailesi kullanıcıların kişisel ve kamusal ortamlarda soluduğu havanın takibini yapan, kirleticileri tespit eden ve entegreli olduğu uygulaması üzerinden kullanıcılara aksiyonlarını değiştirmesi için önerilerde bulunan bir birleşik tasarım projesidir. Bu aile, kullanıcıların tüm gün boyunca en doğru bilgiyi elde edebilmesi ve müdahalelerde bulunabilmesi için ev tipi ve giyilebilir olarak iki üründen oluşur. AURA FRESH, ev tipi hava kalite denetleyici ve arındırıcıdır. Kullanıcın hangi kirleticiye hassasiyeti olduğunu fark etmesini sağlar. Kirleticileri tespit edip ortamı otomatik olarak arındırır. Diğer yandan AURA COACH da bir giyilebilir akıllı hava takipçisidir. Yerel havadaki bildiklerimiz kadar bilmediğimiz de birçok kirleticiyi tespit eder ve kullanıcıları uygulama üzerinden uyarıp, aksiyonlarını değiştirmeye teşvik eder. Aynı zamanda bir “citizen science” projesi olan bu takipçi dünyada bir topluluk kurmayı hedefler. Kullanıcıların cihazlarının topladığı verilerle yerel ve kamusal mekanların hava kalitelerini açığa çıkartıp, bu verilerle kitle kaynaklı haritalar kurar. Bu bilgi havuzunu, insanlarla ve ilgili bakanlıklarla paylaşıp hava kirliliğine farkındalık yaratmayı amaçlar.

AURA FAM. is an integrated design project that monitors the air that users breathe in personal and public environments, detects pollutants and makes suggestions to users to change their actions through its integrated application. This family consists of two products, home type and wearable, so that users can obtain the most accurate information and make interventions throughout the day. AURA FRESH is a home air quality controller and purifier. It allows the user to realize which pollutant they are sensitive to. It detects contaminants and automatically purifies the environment. On the other hand, AURA COACH is also a wearable smart air tracker. It detects many unknown as well as known pollutants in the local air and warns users through the application and encourages them to change their actions. This tracker, which is also a “citizen science" project, aims to establish a community in the world. It reveals the air quality of local and public spaces with the data collected by the users’ devices and creates crowdsourced maps with this data. It aims to raise awareness of air pollution by sharing this information repository with people and relevant ministries.

Product Visuals

Cansu Salcı

  • DateJune 13, 2021
  • Category2021