BRINGJOY

Kit 5-8 yaş yeni başlayan çocuklara yüzmenin başlangıç bölümlerinden suya alışma, dalma-çıkma ve suyu bir araç olarak kullanma konularında eğitime yardımcı olmaktadır. Kara ve su arasındaki bağlantıyı kurmak için karada uygulanan oyun tabanlı aktiviteleri suya aktararak suya adaptasyon aşamasını kolaylaştırır. Oyunlaştırma tekniği yüzmenin daha çabuk öğrenilmesini sağlayıp öğretmenlerin isini kolaylaştıracaktır. Sürecin eğlenceli hale getirilmesi de yüzmeyi çocuklara daha fazla sevdirecektir. Finding DOLPH’u su içinde aramak çocuğun suya dalıp çıkmasını sağlarken rekabet ortamını da yaşamasını sağlar. Kitteki ürünlerin havuz kenarına monte edilen oturma bölümünün içine yerleştirilebilmesi ise ürünlerin kaybolması ve depolanması sorununa da çözüm getirmektedir. Taşınabilir olması da kullanılan ürünlerin her gün taşınması açısından öğretmenlerin üzerindeki yükü azaltacaktır.

The kit helps children aged 5-8 years old by teaching swimming in the beginning phase to get used to the water, to dive, and to use water as a tool. It facilitates the adaptation phase of water by transferring the game-based activities applied on land to water to establish the connection between land and water. The gamification technique will make the teaching process easier for the teachers and make the learning phase faster for children. Making the process fun will also make children love swimming more. Finding DOLPH allows the child to dive into and out of the water while swimming with some challenge. The fact that the products in the kit can be placed in the sitting area mounted on the poolside also provides a solution to the problem of loss and storage of the products. Being portable will also reduce the burden on teachers in terms of carrying the products used everyday.

Product Visuals

Lal Güneşgil

Contact Info

  • DateJune 13, 2021
  • Category2021