Camekan

Salon, evin kamusal alanı ve kültürel bağlamda bilgi-nesne sürekliliğini sağlayan bir alandır. Mekanın, insan eylem ve etkinlikleri için bir hammadde olduğunu kabul edersek, bu bağlamda salon sergilemenin hammaddesidir ve bu hammadde zamanla bir müzeye dönüşür. İçinde bulunan eşya sistemi, değer sistemiyle oluşturulur ve ritmik müdahalelere uğrar. Bu sistem semiolojik bir farkla, farklı katmanlar oluşturur; kullanılmak istenen, gösterilmek istenen, saklanılmak istenen… Katmanlar da kendi içlerinde zamanla değişip dönüşebilirler. Camekan, insanların domestik hallerinde farklı değer sistemleriyle kurgulayacakları modüler bir sergileme sistemi sunar. Salondaki eşya sistemleri kavramına dikkat eder ve bu yüzden malzemede ve formlarda çeşitlilik gösterir. Eşyalar üzerinde farklı algılamalar yarattığı için farklı cam çeşitleri kullanılır. Kendi içindeki sistemi sayesinde istenilen objeler görülür ya da görülmez hale gelebilir. Objeler incelenmek istendiğinde katmanıyla birlikte çıkarılıp gövdesi dışında da farklı bir kompozisyon oluşturabilirler.

The hall is the public space of the house and an area that provides information-object continuity in a cultural context. With this knowledge-object continuity, the hall becomes a museum. The system of goods is created by the value system with rhythmic interventions. This system creates different layers with a semiological difference; Layers can change over time between themselves.

Camekan is a project that started to be examined on the scale of the hall, inspired by Marcell Duchamp's 'Boite en valise'. It is the system of building their personal museums in the halls of people who prefer to collect, hide, and display something. The system offers a modular display product that allows people to build different value systems in their domestic space. It pays attention to the concept of furniture systems in the living room and therefore varies in materials and forms. Different glass types are used to create different perceptions of the items. The desired objects can be seen or become invisible because of the system. Objects can be removed with its layer and create a different composition outside the body, when they are wanted to be examined.

Product Visuals

Derin Gürgün

Contact Info

  • DateJune 12, 2020
  • Category2020