Constructables

“Constructables” is a designing and manufacturing activity

This is a product manufacturing experience which includes the user to take part in the design and production processes by combining ready-made parts and traditional craftsmanship. The user can customize the products through following the designer’s and the craftman’s directives.

This new system questions the current notion of design, the role of the designer and the passivization of the user and aims to create new, local, customizable and informative products.

“Constructables" bir tasarlama ve üretme aktivitesidir

Hazır üretilmiş parçalar ve zanaat işçiliğini bir araya getirerek kullanıcının tasarımda ve üretimde aktif rol alabildiği, üretilecek ürünlerin yeniden tasarlanarak kişiselleşebildiği, bir ürün tasarlama/üretme deneyimidir.

Günümüz dinamiklerinin içinde tasarım pratiğini, tasarımcının rolünü ve kullanıcının pasifleştirilmesini sorgulayan, yeni, yerli, kişiselleştirmeye açık, öğretici ürünler ortaya çıkarmak amacıyla kurulmuştur.

Mert Onur
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019