Devri Daim

Fanzin, sistemi anlatan diyagramlar, atölyeler sonucu üretilen nesneler ve bunların bir kaçının yapılma tekniğini içermektedir. Kurgulanan bu sistem ve mekanın yayılıp aktarılması fanzin yoluyla gerçekleşir. Yapılan atölyeler ve sonucunda çıkan ürünler ise kurgulanan sistemin yaşantı sürecinin ilk pratiğidir. Yapılan ürünler ise bu yöntemle kullanılabilir nesneler oluşturulabileceğini gösterip, aktif olarak kişilerce kullanılmaktadır.


Fanzine contains the diagrams of the system, products created from the workshops and some production techniques of these objects. The circulation and idealization of conceptualized system is spread with the fanzine. The workshop process and outputs are the first practice of the system living. The outputs show how objects are functionalized with this method and are used actively by people.

 

Günbike Erdemir
  • DateAugust 7, 2020
  • Category2017