EATE

Yemek yeme, biyolojik bir eylemdir fakat insanların, gıdaları tüketirken gösterdiği davranışlar beslenmeyi biyolojik bir eylem olmanın ötesine götürerek yiyeceklerin tadını çıkarmasını sağlar. Yeme hareketindeki farklılıklar, insan vücudunu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak etki eden bir eylemi kültürel olgular haline getirir.

Küreselleşen dünyada, kültürler ve coğrafyalar arasındaki, eski ve yeni varoluş biçimleri arasındaki zar evrilmeye başladı. İnsanlar, tatlar ve aromaların sofra takımları üzerinde oluşturulan uyumlarıyla başka bir mutfak kültürünü deneyimlemek keşfetmek ister hale geldi. Yeni ve denenmemişi keşfetmeyi seven, farklı mutfak kültürlerini bilincine almak isteyen, bugün ‘deneyimsel yemek yeme’ ifadesine karşılık gelen ‘Fusion Fine Dining’ alanındaki çalışmalar artmaya başladı.

Farklı kültürlerin bir araya getirilmesi ve yeniden yapılandırılmasıyla, yeni bir yemek kültürü olarak doğan Fusion Fine Dining’e uygun olacak şekilde; yemek yapmayı ve yemeyi seven herkese hitap edecek daha evrensel, deneyimsel, kullanışlı ve farkındalık yaratacak, alışılmışın dışında bir sofra takımı.

EATE beş tabak ve yedi araçtan oluşur. Çift taraflı kullanılabilen bu ürünler, kullanım kolaylığı sağlaması açısından ergonomik ve istiflenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır.

Eating is a biological action, but people’s behavior when consuming food takes food beyond being a biological action, allowing them to enjoy the food. Differences in eating movement make an action that affects the human body both psychologically and physiologically into cultural phenomena.

In the globalizing world, the dice between cultures and geographies, between the old and new forms of existence, has begun to evolve. With the harmony of flavors and aromas created on the tableware, people have become interested in exploring another culinary culture. As a result of the people who like to discover new and untested, and who want to be aware of different culinary cultures the work in the field of “Fusion Fine Dining”, which corresponds to the phrase “experiential eating”, has started to increase.

An unusual tableware that will create a more universal, experiential, useful and awareness-oriented tableware that will appeal to everyone who likes to cook and eat in accordance with Fusion Fine Dining, which is born as a new food culture, by combining and reconstructing different cultures.

The EATE consists of five plates and seven tools. These double-sided products are designed to be ergonomic and stackable for ease of use.

Product Visuals

Ayşe Esma Sayıntürk

Contact Info

  • DateJune 13, 2020
  • Category2020