ETERN.ART

Teknoloji geliştikçe yaratım alanlarında tuvallerin yerini dijital tabletler, fırçaların yerini dijital kalemler almaya başlamıştır. Güncel olarak Arttırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik teknolojileri ile sanatçıların yaratıcılıklarını zorlayan ufuk açıcı uygulamalara adım atılmaya da başlanmıştır. Her sanatçı için fırça tutuşları, tercih edilen fırça boyutları kullandıkları resim yöntemine göre değişmektedir. Yalnızca tek tip bir dijital çizim aygıtı kullanıcıyı geleneksel resim sürecindeki bilek veya kol hareketlerini kısıtlamaya iter. Kullanılan aygıtların ebatları sanatçının yaratım sürecini ve sonucunu dolaylı olarak etkilemiş olur.

Etern.Art, Microsoft Hololens öncelikli olarak; Kızılötesi kameraya sahip Arttırılmış Gerçeklik gözlükleriyle çalışan, yeni teknolojilere açık sanatçıların tekniklerini sınırları kaldırılmış sanal bir ortamda uygulamalarına teşvik eden, geleneksel resim yapma sürecinin görsel ve dokunsal deneyimini dijitalde elde etmeye olanak sağlayan bir Karma Gerçeklik yaratım kontrol aygıtı setidir.

Ürün setindeki değiştirilebilir fırça ucu bulunan Slim Brush ve Fat Brush gövdeler, geleneksel resim yöntemlerinde kullanılan standart fırça tiplemelerini karma gerçeklik uygulamalarında taklit etmektedir. Fırça ucu silikon malzemeden olup esneyip yüzey ile teması sonucu, kullanıcı sanal ortamda elde edemediği birtakım dokunsal değerleri elde etmiş olur. Veer Controller ise masaüstü veya duvar üzeri resim yapma gibi farklı yüzeylerde kullanımı sanatçıya gelenekseldeki boya paleti tutuşuna benzer bir deneyim sunar ve sanatçının yaratım sürecinde ikinci elini renk seçimi, fırça boyutu seçimi gibi komutları kontrol etmek için kullanma imkanı sunar.

As technology develops in the fields of creation, digital tablets have taken the place of canvases and digital stylus pens have replaced brushes. Today, Augmented and Virtual Reality enable launching into take a step towards seminal applications that challenge the creativity of artists. In these applications, brush holdings and preferred brush sizes for each artist vary according to their painting method. Only one type of painting device forces the user to restrict wrist or arm movements in the traditional painting process. The dimensions of the devices used indirectly affect the artist’s creation process and result.

 

Etern.Art is a Mixed Reality creation controller set that works with Augmented Reality glasses with an infrared camera, encourages artists to apply their techniques in a virtual environment with no boundaries, and allows to obtain the visual and tactile experience of the traditional painting process. 

 

The Slim Brush and Fat Brush bodies with replaceable brush heads imitate the standard brush types of traditional painting methods in mixed reality applications. The brush head tips are soft rubber, the user obtains some tactile values ​​that they cannot obtain in the virtual environment. Veer Controller, on the other hand, provides the artist with an experience similar to the traditional paint palette grip convenient on different surfaces such as desktop or upstanding surfaces, and allows the artist to use his/ her second hand for control commands such as color and brush size selection during the creation process.

Product Visuals

Şimal Yalçın

simalyalcin99@gmail.com www.simalyalcin.com

  • DateJune 12, 2021
  • Category2021