Göçebe

The inspiration of ‘Göçebe’ is ‘Yörük’s that had migrated from Middle Asia to Anatolia. ‘Göçebe’s space and environment is not perpetual.It does not belong to anywhere and it is moving continuously, is not stable. It settles in a place when it needs and this is efficient for its and then leaves again for new places.

In this Project the aim is; anaylzing disappearing weaving craft in Turkey in terms  of ‘learing from inside’, learning by doing pratices and cultural ,spacial and social transition of learning and by doing so it is aimed to create alternative solutions to make this craft work in today’s condition and open up new discussions about it.

‘GÖÇEBE’ nin öncelikli ilham kaynağı Orta Asyadan Anadolu’ya göç eden Yörüklerdir.Mekanı ve konumlandığı yer sürekli değildir.Kendini hiç bir yere ait hissetmez.Hareket halindedir ve yerleşik değildir.Bulundugu ortama geçici olarak yerleşir ve vakti geldiğinde toplanır.

Bu projede amaç, Türkiye'de giderek kaybolmakta olan dokuma zaanatini,içeriden ögrenme, yaparak ögrenme gibi pratiklerle ve ögrenmenin kültürel yapılar ,ögrenim ortamları ve sosyal yapıya baglı aktarımıyla birlikte inceleyerek bu zanaatin günümüzde devam etmesini sağlamak amacıyla,alternatif öneriler getirmek ve bu durumları tartışmaya açmaktır.

Gözde Erdem
  • DateJune 28, 2020
  • Category2019