ICE BREAKER

İp, insanların iletişim kurmalarını ve katılımını teşvik eden bir araç olarak tasarlanır. Malzeme olarak, esnek olması ve aşinalığıyla halat tercih edilmiştir. Kullanıcısının ağırlığını ve vücut yönelimlerini referans alan projede denge durumuna ulaşmak hedeflenir. Böylelikle; karşılıklı iletişim ve güven hissine odaklanan proje, insanları, birbirleriyle etkileşime ve iletişim kurmaya daha açık hale getirmesine ön ayak olma amacı taşır.


Design a specialized rope as a facilitator tool to encourage people to communicate and participate. The main material is rope owing to its flexibility and familiarity. Taking user’s weight adjustment and body orientation as a reference to reach a balance point is the objective here. Reaching a balance point through mutual understanding should create a subconscious feeling of trust between the user’s, thus making them more open to conversation and human interaction.

 

Işıl Terzioğlu
  • DateAugust 7, 2020
  • Category2017