MAM

Today's family structures have begun to change. Mothers and fathers had to work full time and go to work. For this reason, they have to entrust their children to either their mothers or a caregiver. For this reason, more than one person should take care of the child and meet his needs. Obesity, which is the disease of our age, has now come down to childhood. My suggestion is that families with children aged 1-3 who are likely to be obese or who are fond of healthy eating can use this product family to gather people who care for their children on a common platform, to weigh the foods they eat and calculate their nutritional values, and to keep a record of these accounts and store them. provide. At the same time, it is to be able to reach the recipes suggested by the dietitians participating in the application and prepare an environment where they can make them. The long-term goal of this practice is to raise healthier individuals and to make healthy eating a habit.
Günümüzdeki aile yapıları artık değişmeye başladı. Anneler ve babalar tam zamanlı olarak çalışmaya ve işe gitme durumunda kaldılar. Bu sebeple çocuklarını ya annelerine ya da bir bakıcılarına emanet etmek durumunda kalıyorlar. Bu sebeple çocuğa birden çok kişi göz kulak olması ve ihtiyaçlarını gidermesi gerekmekte.
Çağımızın hastalığı olan obezite ise artık çocuk yaşlara inmiş bulunmakta. Benim önerim ise obezite hastası olma ihitimali olan ya da sağlıklı beslenmeye düşkün 1-3 yaş arası çocuğu olan ailelerin bu ürün ailesini kullanarak hem çocuklarına bakan insanları ortak bir platformda toplayacak hem de yedikleri besinleri tartıp besin değerlerini hesaplamalarını sağlayacak ayrıca bu hesapların kaydını tutarak bir onları depolayabilmelerini sağlamak. Aynı zaman da uygulamaya katılan diyetisyenlerin önerdiği tariflere ulaşıp bunları yapabilecekleri bir ortam hazırlayabilmektir. Bu uygulamanın uzun vadedeki hedefi ise daha sağlıklı bireyler yetiştirebilme ve sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getirtebilmedir.

Product Visuals

Şebnem Candan

Contact Info

  • DateJune 13, 2021
  • Category2021