Meşrep

* Meşrep ~ Ar maşrab  مَشْرَب

  1. Drinking
  2. drinking place, fountain head
  3. [mec.] The place where people with an opinion or planning are gathered,
  4. born, denomination, idea flow ≈ Ar shurb ش ,رhب, drinking

'Meşrep' is a city furniture that filters the water of Istanbul and delivers it to the inhabitants of the city. The starting point of Meşrep is to questioning the fountain culture that was forgotten in the metropolis of today, the state of people gathering around the water and how it should  a modern fountain be nowadays. The fountain culture, which was dating from the Ottoman Empire period, is now being forgotten cause of destruction of the waterways leading to the water bottling and fountains. When the number of fountains used in Istanbul is examined, natural spring water flows but when the natural spring water is consumed, the city of Istanbul turns into a completely dry city. At this point, Meşrep aims to ensure that the people and other residents (cats,dogs etc.) of the city are exposed to water,clean, safe and drinkable water.

* Nişanyan Sözlük – Meşrep

TR

* Meşrep ~ Ar maşrab  مَشْرَب

  1. içme
  2. içme yeri, çeşme başı
  3. [mec.] bir görüş veya eğilimde olanların toplandığı yer,
  4. eğilim, mezhep, fikir akımı ≈ Ar şurb شَرَبَ içme

Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan çeşme kültürü, günümüzde plastik su şişeleme ve çeşmelere giden su yollarının harap edilmesi ile yok olmaya yüz tutmuştur.İstanbul'da kullanılmakta olan sayılı çeşme incelendiğinde ise Kayışdağı suyu gibi doğal kaynak suları akmaktadır, zira doğal kaynak suları tükendiği zaman İstanbul kenti, susuz bir kente dönüşmeye yaklaşır.  Meşrep bu noktada kent insanının ve diğer sakinlerinin suya ulaşılabilirliğini , suyun temizliğini ve güven vermesini hedefler. ‘Meşrep’ İstanbul'un suyunu filtreleyerek, kentin sakinlerine ulaştıran, bir kent mobilyasıdır. Meşrep’in çıkış noktası günümüz metropolünde unutulmuş olan çeşme kültürünü, insanların suyun etrafında toplanma halini ve ‘günümüzde modern bir çeşme nasıl olmalıdır? ‘ sorusuna cevap önermektedir.

* https://www.nisanyansozluk.com/?k=me%C5%9Frep

Rengin Jiyan Kolçak
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019