Metalik

Metalik is a kit designed for people who are interested in metal hammering, one of the traditional crafts. The aim of this project is to examine the concept of the craft by examining the subjects such as craftsmanship, study and experience which are under this title through metal hammering; to make this practice more current and to ensure it’s continuity. Thus, this product designed in this concept serves as a binding tool between the user and the craft.

Metalik geleneksel üretim yöntemlerinden biri olan metal dövü zanaati ile ilgilenenler için tasarlanmış bir kittir. Bu projede amaçlanan, zanaat kavramını irdeleyerek bu başlığın altında yer alan ustalık, öğrenim, deneyim gibi konuları metal dövü üzerinden inceleyip; yapılan işi daha güncel kılıp, devamlılığını sağlamaktır. Böylece bu konseptte tasarlanan bu ürün kullanıcıyla zanaat arasında bağlayıcı bir araç işlevi görmektedir.

Alara Altınören
  • DateJune 11, 2020
  • Category2019