Mop-up

We get a lot of products in our daily lives, but we need to use these products for years. As we use it for a long time we get bored and consume them. This process is repeated every time a new product is received and causes unnecessary consumption. The use and improvement of this product instead of consuming in the relations entered with the products may increase our interactions with products. Even if a product is functional for the user, the user may lose his enthusiasm for the product. In this case the product becomes ordinary and perhaps worthless.

There are two options at this point; the user assigns the product and resumes or continues to use the product. In the first case, it consumes the physical state of the product, in the second case the non-physical value of the product.

Consequently, it consumes in all conditions. The value of the product decreases over time and comes with a consumer culture. Special cleaning sets can be examined. Brushes like wooden spoons they existed for centuries, they still exist and will continue to exist. The use of an open archetype of both the brush and brush concept can be handled at different angles. This object, which can be composed of several branches, can provide many possibilities to try different forms and materials.

Günlük hayatımızda çok fazla ürün alıyoruz, ancak yıllarca bu ürünleri kullanmamız gerekiyor. Uzun süre kullandıkça sıkılıyoruz ve onları tüketiyoruz. Bu işlem her yeni ürün alındığında tekrarlanıyor ve gereksiz tüketime neden oluyor. Ürünlerle girilen ilişkilerde tüketmek yerine bu ürünün kullanılması ve iyileştirilmesi ürünlerle olan etkileşimlerimizi artırabilir. Bir ürün kullanıcı için işlevsel olsa bile, kullanıcı ürünle ilgili duyduğu heyecanı kaybedebilir. Bu durumda ürün sıradan ve belki de değersiz hale gelir.

Bu noktada iki seçenek var; kullanıcı ürünü atar ve yenisini alır veya kullanmaya devam eder. İlk durumda, ürünün fiziksel durumunu tüketir, ikinci durumda ise ürünün fiziksel olmayan değerini.

Sonuç olarak, her koşulda tüketir. Ürünün değeri zamanla azalır ve tüketim kültürü de beraberinde gelir. Fırçalar özelinde temizlik setleri incelenebilir. Fırçalar tahta kaşıklar gibi yüzyıllar boyunca varlardı, hala varlar ve var olmaya devam edecekler. Hem fırça hem de fırça konseptinin açık bir arketipinin kullanımı farklı açılardan ele alınabilir. Birkaç daldan oluşabilen bu nesne, farklı form ve materyalleri denemek için birçok olanak sağlayabilir.

Buse Özcan
  • DateJune 28, 2020
  • Category2019