Mush-Fun

Çocuklar, bitmeyen enerjileri ve uçsuz bucaksız hayal dünyaları ile her ortamı ve her durumu oyuna çevirme potansiyeline sahiplerdir. Okul öncesi dönem ise çocuğun fiziksel ve zihinsel olarak en çok gelişim gösterdiği dönemlerdendir. Bu dönemlerde çocuğun gelişiminin desteklenmesi, enerjilerini faydalı bir hale getirebilmeleri hem fiziksel aktiflikleri hem sosyallikleri için önemlidir. Bu doğrultuda ben de Mush-Fun ile 3-6 yaş arasındaki çocukların ev ortamında da fiziksel gelişimlerine destek olabilecek çok oyunlu bir tabure sunuyorum. Bu 2 ana parçadan oluşan çok oyunlu tabure ile çocuğa daha eğlenceli olan dinamik oturma, denge oyunu ve bir çeşit top atma oyununu bu set içerisinde sağlıyorum. Denge kavramını odak noktası tutan bu oyunlarla birlikte çocuğu ev ortamında da faydalı bir şekilde aktif olmaya teşvik ediyorum. Bu sayede çocuğun günlük yaşamına eğlenceli bir şekilde fiziksel aktifliği katmış oluyorum.

Children have the potential to turn every environment and every situation into a play with their endless energy and unlimited imaginations. Preschool is one of the periods when the child develops the most physically and mentally. During these periods, it is important for both their physical activity and their sociability to support the development of the child and to make their energy beneficial. In this direction, I offer a multi-play stool that can support the physical development of children between the ages of 3-6 with Mush-Fun in the home environment. With this multi-play stool consisting of 2 main parts, I provide the child with dynamic sitting, balance fun and some kind of ball throwing game in one set, which is more fun. Thanks to these plays, which keep the concept of balance as a focus point, I encourage the child to be active in a beneficial way in the home environment. In this way, I provide activities to the daily life of the child in a fun way.

Product Visuals

Yaren MÜLKEKAL

Contact Info

  • DateJune 12, 2021
  • Category2021