Müşter-Ek

Food is one of the basic requirements of our existence. Today, especially in urban life, reaching healthy food and sustainability of it is becoming increasingly difficult as a result of agricultural policies. With the urbanization, the elimination of agricultural areas in the city, the abolition of regulations that support the local producer and encourage agriculture; it compels the consumer to the monopoly of industrial agriculture. The difficult and costly access to fair food in the city has led to the proliferation of locally produced food communities or common formations that could provide alternative food supplies such as cooperatives. Through this basic need, Müşter-Ek can become a tool to raise awareness of the food-health relationship and to increase social sensitivity to the fair-food issue.

Gıda, varlığımızı sürdürebilmenin temel gereksinimlerinden biri. Günümüzde, özellikle kent yaşamında sağlıklı gıdaya ulaşmak ve bunun sürdürülebilirliği, tarım politikaları sonucunda gittikçe zorlaşmış vaziyette. Tarım alanlarının yok olması, yerel üreticiyi destekleyen ve tarıma teşvik eden yönetmeliklerin kalkması; tüketiciyi endüstriyel tarım tekeline mecbur bırakıyor. Kentte adil gıdaya ulaşmanın zorlu ve maliyetli oluşu lokal üretimli gıda topluluklarını veya kooperatif gibi alternatif gıda temini sağlanabilecek müşterek oluşumların çoğalmasına sebep oldu. Bu temel ihtiyaç üzerinden Müşter-Ek gıda-sağlık ilişkisine dair farkındalık oluşturmak ve gıda konusuna karşı toplumsal hassasiyeti arttırmak adına bir araç haline gelebilir.

Aziz Burakhan Viltan
  • DateJune 28, 2020
  • Category2019