Nula

During the production of furniture from wood and metal, a high rate of waste material emerges. These wastes harm the nature and increase the cost of the furniture. The aim of this project is to design a furniture by considering the properties of the material and the production methods and thus to minimize the amount of waste material. For this reason, I cut the pieces of wood and metal without wastage and created a cafe furniture product family.

Mobilya üretim sektöründe, üretim sırasında çok fazla atık malzeme çıkmaktadır. Bu durum hem doğaya zarar verir, hem de üretim maliyetini artırır. Bu projenin amacı da, malzemelerin özelliklerini ve üretim tekniklerini göz önünde bulundurmak ve böylece atık miktarını minimuma indirerek üretim yapmaktır. Bu sebeple, ahşap ve metal malzemeyi fire vermeden keserek parçalarımı oluşturdum ve bir cafe mobilya ürün ailesi ortaya çıkardım.

Sezin Çelebi
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019