Octop

OCTOP is an open-ended stackable toy set, that aims kids to use their imaginations, explore and create limitless games. Nowadays children tend to play with toys that limit their imagination and expression of themselves. I believe a toy should contribute to the children, one way or another. During the process, I constantly organised and volunteered in play dates because, in order to design for children, I had to understand them first. During these play dates, I gave children everyday objects and observed how they created stories and games with them. Combining my outcomes and literature research, I designed a 5 pieced toy that comes with 8 balls. Every piece is proportioned with the balls, that is the most basic shape.

OCTOP, çocukların yaratıcılıklarını kullanarak, keşfederek ve sonsuz oyun yaratarak oynadıkları açık uçlu bir oyuncak setidir. Bu günlerde çocuklar yaratıcılıklarını kısıtlayan oyuncaklar ile oynama eğilimindeler, ancak ben oyuncakların çocuklara bir şekilde katkısı olması gerektiğine inanıyorum. Tasarım sürecim boyunca oyun günleri düzenleyip, çocuk kuruluşlarında gönüllü oldum çünkü çocuklar adına tasarım yapmak için önce çocukları anlamam gerekiyordu. Bu oyun günlerinde ise çocuklara günlük hayattan nesneler vererek onları nasıl oyunlaştırdıklarını ve hikayeleştirdiklerini gözlemledim. Çıkarımlarımın ve akademik araştırmalarımın birleşiminden de 8 top ile birlikte gelen 5 parçalık bir oyuncak seti tasarladım. Her parça ise, en basit ve ana şekil olan toplar ile orantılıdır.

Lara Divriş
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019