Open Shell

Can we integrate the bathroom environment which is radically separated from the other living areas with using its own language and emplacement methods into our living spaces? Unlike the other living spaces within the home, bathroom environments products and spatial characteristics. With the wall tiles placed in order to prevent the walls from being affected by water, water installations behind the wall and the archetyped bathroom products, bathroom has an almost standartized structure. Open Shell aims to transform this perception into a more open environment by reconsidering the bath with its shells and backgrounds.

Ev ortamında kullanımı ve yapısıyla diğer yaşam alanlarından radikal bir şekilde ayrılan banyo ortamını kendi mekana yerleşme biçimlerini ve dilini kullanarak yaşam alanlarımıza dahil edebilir miyiz? Ev içerisindeki diğer yaşam alanlarının aksine banyo ortamları işlevleri net olarak tanımlanmış ürünlerden ve mekansal özelliklerden oluşur. Duvarların sudan etkilenmemesi için yerleştirilen duvar karoları, duvar arkasındaki su tesisatları ve arketipleşmiş banyo ürünler ile birlikte banyo ortamı neredeyse tektipleşen bir yapıya sahiptir. Open Shell bu algıyı kırmaya çalışan ve banyoyu kabukları ve arka planlarıyla yeniden ele alarak daha açık bir ortama dönüştürmeyi hedefler.

Ali Rıza Atakan Gür
  • DateJune 28, 2020
  • Category2019