Myland

Kaynakların giderek tükenmesi ile dünyanın
yeni tüketim alışkanlıklarını yenilenmeye ihtiyacı var. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için mevcut alışkanlıklarımızı ve kalıplarımızı değiştirmeye başlamalıyız. Bu değişimi çocuklardan başlatmak tüm toplumun sorumluluğundadır. Myland, okul öncesi çağdaki çocuklara evde ekolojik dönüşümü öğretmek için bir tohumdan bitki yetiştirme kitidir. Ebeveyn operatöründe
kullanılan set, çocuğun ergonomisine uygun araçlarla tohum toplama, tohum kurutma ve tohum ekim işlemlerinde ihtiyaç duyulan el aletlerini ve ekim alanını içermektedir. Kitapçıkla desteklenen kit, çocuklara tohumun
potansiyelini küçük yaşlardan itibaren öğretmeyi ve sürdürülebilir hale
getirmeyi amaçlıyor.

 

The world needs a renovation involving new
consumption habits of the world with increasing exhaustion of the sources. In
order to leave a better world for future generations, we should begin to change
our existing habits and patterns. It is the responsibility of the whole society to start this change for children. Myland is a plant growing kit from seed to planting for teaching ecological transformation at home. The set used in a parental operator is used in the seed collection, seed drying, and seed planting processes with the tools appropriate to the child’s ergonomics. The kit supported by a booklet aims to teach children the potential of the seed from a small age and to make it sustainable.

Product Visuals

Müge Yeniada

Contact Info: myeniada@gmail.com

  • DateJune 9, 2021
  • Category2021