PackComb

Bu proje, 4 – 7 yaş arası çocukların eğlenebilecekleri, hayal güçlerini serbest bırakabilecekleri, kendilerini fiziksel sınırlarını zorlayacakları, gelişecekleri ve büyüyecekleri oyun ekipmanları sağlamaktır. Çocukların motor becerilerini, sosyal becerilerini geliştirmelerini, paylaşma ve ekip çalışması hakkında bilgi edinmelerine, bağımsızlık kazanmalarına, çevikliklerini ve her yere hareket etme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlar. Tüm bunları daha nötr ve basit bir ekipmanla yapmak. Bu özel ekipman, odağı faaliyetlere yönlendirmek için çılgın renk şemaları olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Oynamak ve öğrenmek için nötr ekipmana sahip olmak, çocukların alanda daha rahat hissetmelerini sağlar. Bu basitliğe sahip olmak, oynamanın doğru veya yanlış bir yolu olmayacağı anlamına gelir. Yoruma açıktır ve istedikleri gibi oynayabilirler. Bu ekipmanı modüler bir tasarımda yapmak, alan büyüdükçe projenin büyüyebileceğini göstermek için tüm projeye eklenebilecek aktiviteleri de arttırır.

This project is to provide playground equipment that kids of age 4 – 7 can enjoy, let their imagination run wild, push themselves to their physical limits, develop and grow. Have kids develop their gross motor skills, their social skills, let them learn about sharing and teamwork, gain independence, enhance their agility and the ability to move all around. To do all of this with a more neutral and simplistic equipment. This particular equipment is designed to be without crazy colour schemes to direct the focus onto the activities. Having neutral equipment to play and learn with makes children feel more welcome in the space. Having that simplicity means that there will be no right or wrong way to play. It is open to interpretation and they can play however they want. Making this equipment in a modular design also increases activities that can be added on the whole project, to show as the space grows the project can grow.

Product Visuals

İzim ÖZAYTAÇ

Contact Info

  • DateJune 12, 2021
  • Category2021