PinProject

Is it possible to reveal the potential of natural  materials by using alternative manufacturing methods?

In my project; I aim to reduce the damage to ecology as much as possible by testing the potentials of natural materials and taking into account the first step as the choice of materials and the last step as the waste. In the process of transforming the material into shape; Materials, shapes and manufacturing methods interact with each other. I started with an experimental process by using manufacturing methods (picking up, cleaning up, drying, mixing, decoction, pinning) to determine the function of the material according to its potential. I used plant-based renewable resources chosen such as leaf, pine needle, glycerin, agar, resin, gelatin  to create an eco-friendly alternative instead of plastic, wood etc.

Alternatif üretim yöntemlerini kullanarak doğal malzemelerin potansiyelini ortaya çıkarmak mümkün müdür?

Projemde; Doğal malzemelerin potansiyellerini test ederek ve malzeme seçimi olarak ilk adımı ve atık olarak son adımı dikkate alarak ekolojiye verilen zararı olabildiğince azaltmayı hedefliyorum. Malzemeyi şekle dönüştürme sürecinde; malzemeler, şekiller ve üretim yöntemleri birbiriyle etkileşime girer. Malzemenin potansiyeline göre işlevini belirlemek için üretim yöntemlerini (toplama, temizleme, kurutma, karıştırma, kaynatma, bağlama) kullanarak deneysel bir süreçle başladım. Yaprak, çam iğnesi, gliserin, agar, reçine, jelatin gibi seçilen bitkisel kaynaklı yenilenebilir malzemeleri plastik, ahşap vb. yerine çevre dostu bir alternatif oluşturmak için kullandım.

İrem Tosun
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019