Quake

Quake is a project that shows general informations about earthquakes and also it shows buildings’ emergency exits to make people ready for possible earthquake and disaster scenarios.

In the research phase, I realized that the ways of learning has been changing for today's people. People prefer to get more information in a short time and hearing than in the past. This differentiation also shows that the amount of memorizing the knowledge has been changing. In this way, the idea of ​​a product that combines semi-digital and semi-physical objects to increase awareness about possible earthquakes was born.

Quake projesi, depremlerle ilgili genel bilgiler veren, insanları olası deprem ve afet senaryolarına hazır hale getirmek için bulundukları binaların acil durum çıkışlarını da gösteren bir projedir.

Araştırma aşamasında, bugünün insanları için öğrenme yollarının giderek değiştiğini farkettim. İnsanlar kısa sürelerde, daha fazla bilgi edinmek istiyorlar. Bu öğrenme biçimindeki değişim, ayrıca bilginin akılda kalıcılık miktarını da etkiliyor. Bu sebeple, muhtemel depremlerle ilgili farkındalığı artırmak için, bugünün insanlarına, yarı dijital ve yarı fiziksel nesneleri birleştiren bir ürün fikri doğdu.

Ender Aras
  • DateJune 28, 2020
  • Category2019