R&Dairy

Tasarımcının marka kimliğini sağlamadaki rolü aslında direkt olarak ambalaj tasarımı ve kullanıcı kültürü ile ilişkili. Fakat bu bağlamda ambalajların sahip olduğu kısıtlı ömür ve fonksiyonlar kullanıcı istekleri ile çatışıyor. Kullanıcının ambalajları yeniden değerlendirme istekleri ise fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik başlıklarında tekrar ele alınabilir. Ambalajlar aslında etiket yapıştırılan konteynırlardan çok daha fazlası olabilir. Ben de projemde ambalajların ikinci ömürlerini, ikinci ömürlerindeki işlevlerini, kullanım değerlerini ve kullanıcı ile olan ilişkisini tekrar ele almak istedim. Yaptığım araştırmalar sonucunda gündelik hayatımızda sıkça tükettiğimiz süt ürünlerin ambalajlarına yöneldim. Bu ambalajların ise tek kullanımlık plastikler yerine geri dönüştürülebilir bir malzeme kullanılarak üretilmesini öngördüm. Projenin temel noktası tasarlanan ambalaj sistemindeki ambalajları tekrar kullanıma uygun tasarlamak ve bu sayede de kullanım değerlerini arttırmak ve ömürlerini uzatmaktı.

The role of designers in providing brand value is directly related to packaging and user culture. In this context, the user culture contradicts the lifetime and functionality of the packaging. The user’s desire to re-evaluate and interpret the packages can be reinterpreted as functionality and sustainability. Packages can be much more than just simple containers where we stick brands. Redefining and designing second life cycles, usage values, and their relationship with the user while designing the packaging. Redefining the second life cycle of dairy products packaging, its functions and sustainability in the second life cycle. While designing, it is freeing the user and designing the life cycle of the packages and the users’ re-evaluation requests with a packaging system.

Product Visuals

Tuğçe Yakup

Contact Info

  • DateJune 12, 2020
  • Category2020