Re Project

Proje Re bir sosyal girişimdir.

Re dezavantajlı kadın gruplarını hedef alan, onların ekonomik özgürlüklerini kazanmalarını ve ek gelir yaratmalarını yemek & organik atıkları biyoplastik tarifi ile karıştırarak ürüne dönüştürmelerini öğreten sürdürülebilir bir sistem kurgusudur. Re malzeme keşiflerini ve her kuruma adapte olabilen sürdürülebilir sistem modelini birleştirir. Re bir açık sistem olduğu için ürünler, kalıplar, malzeme ve tarifler özgünleştirilebilinir. Kar amacı gütmeyen proje Re’de kazanılan gelir yalnız üretici kadınlara geri döner.

Kim İçin – Alternatif ek gelir sağlamak isteyen kadınlar

Ne – Organik ve yemek atıklarını ürüne dönüştüren sürdürülebilir bir sistem

Neden – Re UNDP’ye atık tüketimi farkındalığını ve kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanma haklarını savunmasında destek olur

Nasıl – Atıklar ve biyoplastik tarifi karıştırılıp alçı, metal perfore sıvama veya kağıt kalıplara konulup kalıplanılır, form verilir

Re Project is a social enterprise.

Re is a combination of a sustainable system and a product family that targets disadvantaged women who have low income to teach how to transform organic & paper waste, mixed with bio- plastics to create products to sell and gain alternative income from this circular act. Re Project combines material explorations with a sustainable business system that each partner can adapt themselves and run. Re as an open-source system, products, recipes& materials, molds can be customized. Re is a non-profit project that earned money turns back only to women produces.

For Whom – Women who want to create an alternative income

What – A sustainable system that transforms organic&paper waste into products

Why – Re contributes to UNDP by raising awareness to waste management, women rights to gain economic freedom

How – Mixing waste & bio-plastic recipes to give them a form or insert to plaster, metal and paper molds

Product Visuals

Damla Ertem

Links: https://linktr.ee/damlaertem Project Website: https://ertemdamla.wixsite.com/re-Project Mail: ertem.damla@gmail.com Instagram: @ertemdamla

  • DateJune 18, 2021
  • Category2021