RIO

Çocuk kanser hastasının tedavi sürecinde iki ana pozisyon görülür. Çocuk ilaçlar nedeniyle hareketli olduğu veya çok kolay hareket edemediği görülebilir. Çocuğun aktivite düzeyi hastane ortamındaki en büyük sorundur. Bu nedenle, tasarladığım ürün bu önemli soruna bir çözüm sunuyor.

Rio'nun yapısı, küçük bir odada bir çocuğun hareketlerine göre tasarlandı. Oturma veya yatma gibi çeşitli pozisyonlara uyarlanabilir. Ürün, odadaki çocuklara düzenli yaşam aktiviteleri fırsatı sunar. Bu nedenle, çocuğun bölgeden ayrıldığında dış dünyaya uyum sağlamasını kolaylaştırır. Ayrıca, üründe kullanılan malzeme hastanenin hijyen ortamıyla uyumludur ve tasarımı temizlik işlemlerine özeldir. Ürünün boyutu 3-6 yaş için uygundur. Rio, hastane idaresi tarafından hastaya sağlanacak bir hizmet olacaktır.

Two main positions are observed in the treatment process of a child cancer patient. The child can be seen as she/he is mobile or due to the medications she/he is not capable of moving around very easily. The activity level of the child is the biggest problem in the hospital environment. Therefore, this product offers a solution to this significant problem.  

The structure of Rio is designed accordingly to the movements of a child in a small room. It is adaptable to several positions such as sitting or bunking. The product offers the opportunity of regular life activities to the children in the room. Therefore, it makes it easier for the kid to adapt to the outside world when she/he leaves the area. Besides, used material in the product is compatible with the hygiene habitat of the hospital and its design is specific for the cleaning processes. The size of the product is suitable for 3-6 years old ones. Rio will be a service that will be provided by the hospital administration to the patient. 

Product Visuals

Türkan Yaprak Kaynar

Contact Info

  • DateJune 13, 2020
  • Category2020