Robobot

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, çocuklar teknoloji ve robotlarla fazlasıyla etkileşim halinde olsalar da, elektrikli ve mekanik cihazların çalışması hakkında yeterli bilgi edinemiyorlar. ‘Oynayarak öğrenme’nin en eğlenceli ve etkili öğrenme yöntemi düşüldüğünde Robobot, son zamanlarda popüler olan ‘kendin yap’ trendine uyuyor. Çocuklar tarafından kolayca manipüle edilebilen düşük teknolojili motorlara sahip bir kit.

Robobot, çocukların oyuncak robot oyuncaklarını oluşturmaları için esnek bir oyuncak robot montaj kitidir. Robobot iki ana bileşenden oluşur: ana bileşenler (motor) ve hareket bileşenleri. Bu oyuncakla çocuklar özgün oyuncaklarını yaratacaktır. Bu oyuncak, çok yönlü düşünme, problem çözme, motor becerileri ve üretkenlik gibi çocukların deneyim ve becerileri kazanmasını amaçlar.

Today, with the development of technology, even though children are extremely surrounded with technology and robots, they are not able to acquire  information on  how electrical and mechanical appliances work. Robobot, justifying that ‘learning by playing’ is the most fun and effective learning method, fits the recent trend of ‘do it yourself’. It’s a kit with low-tech motors which could easily be manipulated by children.

Robobot is a flexible toy robot assembly kit for kids to create their version of toy robot. Robobot consist of two main components: main components (engine) and movement components.

By this toy, children will create unique toys. This toy aims to gain experience and skills such as multi-faceted thinking, problem solving, motor skills and being productive.

Product Visuals

Derin Deniz Akmanlar

Contact Info

  • DateJune 10, 2020
  • Category2020