SAND – MADE

SAND – MADE is a collective manufacturing station which aims to transform the relation between user interaction and the industrial production methods. Learning from existing production techniques of moulding and transforming the information into a design parameter provides alternative “making” opportunities. The main objectives of this project is to create a production line in which the user both “design” and “produce”, examine the relation between the user and the industry through this station.

SAND – MADE kullanıcı etkileşimi ve endüstriyel üretim yöntemlerini dönüştürmeyi amaçlayan kolektif bir üretim istasyonudur. Varolan kalıp üretimi tekniklerinden öğrenmek, buradaki bilgiyi bir tasarım parametresine dönüştürmek yeni “yapma” biçimleri sunar. Bu projenin temel amacı, kullanıcının hem “tasarladığı” hem “ürettiği” bir üretim hattı tasarlamak ve bu hat üzerinden kullanıcı-endüstri ilişkisini irdelemektir.

Özge Adanır
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019