Shaped Swing

Bu salıncak sayesinde 3-6 yaş arası çocuklar bu oyun ekipmanını ebeveynleriyle ortak kullanabilirler. Çocuklar salıncakta 3 farklı şekilde oturabilir ve ebeveyn çocuğunu her yönden kontrol edebilir hem de ortak bir fiziksel aktivite yaparlar. Aynı zamanda ebeveynler çocuklarıyla etkinlik yaparken iletişim kurabilirler. İlk alternatif, çocuk ebeveyne sırtı dönük oturarak sallanabilir ve sallanırken uçma hissi ona özgürlük alanı verir ama aynı zamanda ebeveyn kontrolünde gerçekleşir. İkinci alternatif, çocuk salıncakta yan oturarak da sallanabilir ve zaman zaman ebeveynle göz teması kurabilir veya konuşabilir, bu da bir iletişim oluşturur. Üçüncü alternatif olarak, çocuk ebeveyn ile yüz yüze salıncak da yapabilir. Bu ekipman, çocukların ve ebeveynlerin oyun alanlarında birlikte kullanmalarını sağlarken aynı zamanda etkileşimlerini artıracak sosyal ve fiziksel bir aktivite sağlar.

With Shaped Swing, 3-6 year old kids can use this playground equipment with their parents. Children can try 3 different ways to sit on the swing, and the parent can control their child in every way and therefore they get to do a common physical activity. At the same time, parents can communicate with their child while doing activities. First alternative, the child can swing by sitting with his back to the parent, and the feeling of flying while swinging gives them a feeling of freedom as well, also takes place under parental control. Second alternative, the child can also swing by sitting sideways on the swing and occasionally make eye contact or talk to the parent, which creates communication. Third alternative, the child can also perform a face-to-face swing with the parent. This equipment provides that children and parents can use equipment together in playgrounds, while at the same time it provides a social and physical activity that will increase their interaction.

Product Visuals

Nursenem Kızılkaya

Contact Info: nknursenem01@gmail.com

  • DateJune 14, 2021
  • Category2021