Sos

The project is an underwater communication glove. It has necessary symbols from beginner sign language to be transmitted through other divers in emergency moments. The symbols of action were drawn in their simplest form in order to avoid different meanings and keep the period of the learning at minimum. Due to hands’ advantages such as the ability to reach the farthest point from the body and draw attention, it was decided to place the interface on finger knuckles and visual communication outside the hand.

Proje bir sualtı iletişim eldivenidir. Acil anlarda diğer dalgıçlarla iletişim için yeni başlayanların bilmesi gereken işaretler vardır. İşaretlerin karıştırılmaması  ve öğrenim süresini minimumda tutmak için sembolleri en basit biçimlerde tekrardan çizilmiştir. Ellerin vücuttan en uzak noktaya ulaşma ve dikkat çekme gibi avantajları nedeniyle, ara yüzün parmak eklemlerine ve görsel iletişimin elin dışına yerleştirilmesine karar verilmiştir.

Tufan İşcan
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019