TAKE YOUR TIME

The time unit that I designed is a object that allows us to forget time. Watching the candle melt out or seeing the fire in the wind swinging gives us a special feel. This perspective is created by questioning the time by suggesting a sensitive approach, without time-awareness, without the need for quantification, to differentiate from the usual clock movements, rhythmically changing the numbers, and the verbal time expressions. The time, which is an unstoppable and irreversible definition, is actually made possible by visualizing this ambiguous concept with a physical and concrete totality that we can perceive with our senses. This understanding can be easily detected by the motion element. When we detect motion, the concept of time is included in our understanding and this is sufficient proof of the fact that a certain time has passed. In my design, I wanted to create a design in which these movements could create the perception of time, wasted time, wasting their minds and observing time in a space.

Tasarladığım zaman birimleri zamanı unutmamızı sağlayan birer zaman üniteleridir. Mumun eriyerek bitmesini izlemek ya da fitildeki ateşin rüzgarda sallanışını görmek bize özel bir his verir. Görselliğin ve zaman algısına perspektif bir yaklaşımın ön planda tutulduğu tasarımda,  alışagelmiş saat hareketlerinden, sayıların ritmik bir şekilde değişmesinden, sözlü zaman ifadelerinden farklılaşarak soyutlanmış bir şekilde zaman farkındalığı, nicelemeye gerek kalmadan, duyarlı bir yaklaşım önererek zamanı sorgulama ile bu algı yaratılır. Durdurulamayan ve geri dönüşümsüz bir tanım olan zamanı, aslında bu muğlak kavramı duyularımızla algılayabildiğimiz fiziksel ve somut bir bütünlükte görselleştirmek ile mümkün kılınır. Bu anlayış, hareket elementi ile kolayca algılanabilir. Hareketi algıladığımız zaman, zaman kavramı anlayışımıza dahil edilir ve bu, belirli bir zamanın geçtiği gerçeğinin yeterli kanıtıdır. Tasarımımda bu hareketlerin, insanların zihinlerini boşaltarak ve kendilerini bir boşluk içinde gözlemekten alamayacakları, zamanın boşa harcanışının, zaman algısını oluşturabileceği birer tasarım ailesi oluşturmak istedim.

Pelinsu Şahin
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019