TransformStation

TransformStation started with the question “ Is it possible to gradually increase awareness by addressing the concepts of recycle and upcycle where awareness begins to occur and to make an empty space a meaningful place for people? ”, and it is a transformation unit that emerged at the end of a long process.This unit consists of 3 modules.A module is a Waste Module that allows to collect waste plastics and bring it into the system,another module is the Shredder Module, which makes it granular by breaking the waste plastic and the final modüle is the Extrusion module which is able to extrude granular flames with different headings. The purpose of this product is to convert plastic waste that is deemed worthless to new, valuable products.This unit, which produces secondary raw materials from waste plastics and enables new product production, can be installed and transported as desired in areas that produce too much plastic waste, such as design schools.In this way, waste plastics that are seen as worthless can become financially expensive and valuable products such as filament etc.With this unit, the waste plastic from a certain area will return to the same space as a valuable product.

TransformStation “Günümüzde yavaş yavaş farkındalığın oluşmaya başladığı recycle ve ucycle  kavramlarını ele alarak boş bir alanı insanlar için anlamlı bir yer haline getirmek ve farkındalığı  daha fazla arttırmak mümkün müdür?” sorusu ile yola çıkılıp, uzun bir sürecin sonunda ortaya  çıkan bir dönüşüm ünitesidir. Bu ünite 3 modülden oluşmaktadır. Bunlardan biri atıkların birikmesi ve sisteme getirilmesini sağlayan Atık Modülü, diğer değersiz olarak görülen atık plastiği kırarak granül haline getiren Extrusion Modülüdür. Bu ünitenin amacı değersiz olarak görülen atık plastikleri yeni, değerli ürünlere çevirebilmektir. Atık plastiklerden ikincil hammadde üreten ve yeni ürün üretimini mümkün kılan bu ünite, tasarım okulları gibi çok fazla plastik atık çıkaran alanlarda istenildiği gibi kurulabilir ve taşınabilir yapıdadır, bu değersiz olarak görülen plastikler atıklar filament vb. gibi finansal olarak pahalı ve değerli ürünler haline gelirler. Bu ünite ile belli bir alandan gelen ve değersiz görülen plastik atıklar, yine aynı alana daha değerli ve anlamlı bir şekilde geri döndürülür.

Pelin Daldık
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019