Uğrak

One of the biggest problems that homeless people face is their limited access to hygiene. It is not easy for them to show sensitivity to their external appearances because they do not have the opportunity to fix their needs such as taking shower and shaving. When there is no hygiene, there a chance of experiencing health problems increases. Because of their external apppearances, they are facing with the social exclusion. They're having a hard time finding a job and getting involved in society. İn this way, they are thoroughly alienating themselves from society.

Based on these problems, I propose a systemological solution where homeless people can shave, wash their clothes and take a shower. This system will serve coordinated with the neighborhood barbers, which will allow them to shave and Hayata Sarıl restaurant which supports the nourishment of homeless people.

Evsizlerin toplumdan ötekileştirilmesinin yarattığı büyük problemlerinden biri hijyen olanaklarına sınırlı olmalarıdır. Yıkanma, tıraş olma vb. ihtiyaçlarını giderme imkanlarının olmaması nedeniyle dış görünüşleri için hassasiyet göstermeleri kolay olmuyor. Hijyen olmadığı zaman sağlık sorunları yaşama ihtimalleri artıyor. Dış görünüşlerinin sebebiyet verdiği ötekileştirmeler ile karşı karşıya kalıyorlar. İş bulmak, toplumda yer kazanmak konusunda zorluk çekiyorlar. Böylece ötekileştirmeler yaşadıkları için kendilerini iyice toplumdan dışlıyorlar.

Bu problemden yola çıkarak evsizlerin hijyen hakkına ulaşması için tıraş olma, çamaşırlarının yıkanması ve duş alabilecekleri sistemsel bir çözüm öneriyorum. Bu sistem, evsizlerin beslenmelerini destekleyen Hayata Sarıl Lokantası ve Traş olmalarını sağlayacak Mahalle Berberleri ile koordineli bir şekilde hizmet verecek.

Oktay Özer
  • DateJune 29, 2020
  • Category2019