Virgil

Outdoor sporlar söz konusu olunca akla ilk gelenlerden biri scuba dalıştır. Scuba dalışın ilk adımı Keşif Dalışı ya da Tanıtım Dalışı olarak da adlandırılan Discovery Dalış’tır. Discovery Dalışlarla bu ekstrem spora turistik bir yol çizilmiştir. Discovery Dalış, sualtıyla tanışmanın ilk adımıdır ve siz bu adımla Scuba Dalışı sevip sevmeyeceğinize ya da bu sporun size uygun olup olmadığına karar verirsiniz.

       Discovery Dalış yapacak olan kişiler, profesyonel dalıcılarla aynı ekipmanları kullanırlar. Bu ekipmanlar arasında maske sıkıntıya en çok sebebiyet verebilecekler arasındadır. Dalış esnasında maskeye su girebilir. Dalıcının bu suyu tahliye etmesi gerekir. Maske tahliyesi discovery dalış yapan dalıcılar için oldukça zorlayıcıdır. Bu, eğitimle ve zamanla kazanılan bir beceridir. O yüzden bu kişiler için keşif dalışları konforsuz, zevksiz dalışlar olur.

       Dalış maskesi, Scuba Dalışı’nda önemli bir rol oynar. Sebebi, sualtındaki görüşünüzü direkt etkilemesidir. Maskenin sebep olduğu olumsuzluklar yüze takılan bir ekipman olduğu için direkt olarak kullanıcıyı olumsuz etkiler. Maskemin temel özellikleri high volume, frameless ve purge valve olması. Ayrıca purge valve maskelere ek olarak maskeye giren suyun toplanabileceği, silikon burnun altında küçük bir boşluğun olması.

       Maskem, yukarıda belirttiğim özelliklerle birçok kullanıcının yüz yapısına uygun, yüze baskı yapmayan, ekipmanın içine giren suyu, kullanıcıyı rahatsız etmeden kolaylıkla tahliye eden bir ürüne dönüşmüştür. Bu ürün sayesinde, dalış sporunu, eğitim almadan yapmak isteyen veya yeni başlayan amatör dalıcılar çok daha konforlu ve zevkli bir şekilde yapabilir.

 

When it comes to outdoor sports, one of the first things that comes to mind is scuba diving. The first step of scuba diving is Discovery Diving, also called Discovery Diving or Introductory Diving. A touristic route has been drawn to this extreme sport with Discovery Diving. Discovery Diving is the first step to meet underwater and with this step you decide whether you will like Scuba Diving or whether this sport is suitable for you.

       Discovery Divers use the same equipment as professional divers. Among these equipment, masks are among the ones that can cause the most distress. Water may enter the mask while diving. The diver must drain this water. Mask evacuation is quite challenging for discovery dive divers. This is a skill acquired through training and time. That’s why exploratory dives are uncomfortable and unpleasant for these people.

       The diving mask plays an important role in Scuba Diving. The reason is that it directly affects your vision underwater. The negativities caused by the mask directly affect the user negatively, as it is an equipment worn on the face. The main features of my mask are high volume, frameless and purge valve. In addition to the purge valve masks, there is a small gap under the silicone nose where the water entering the mask can be collected.

       With the features I mentioned above, my mask has turned into a product that is suitable for the facial structure of many users, does not put pressure on the face, and easily discharges the water entering the equipment without disturbing the user. Thanks to this product, amateur divers who want to do diving without training or beginner can do it in a much more comfortable and enjoyable way.

Product Visuals

Ege Noyan Urcan

e.noyanurcan@gmail.com

  • DateJune 18, 2021
  • Category2021