Vivus

Modern çağdaki çocuklar medya ( çizgi filmler, bilgisayar oyunları, yüksek teknoloji ürünü oyuncaklar vb. ) ile büyüyorlar. Ancak, nasıl oluştuklarını çok az kişi biliyor. Amaç, çocuklara çoğu zaman pasif olarak izledikleri şeylere farklı bir açıdan bakabilmelerini sağlamaktır. Bir obje kare kare pozlanıp fotoğraflanınca, hareket oluşur ve kullanıcının görüntülenen ilişkiyi kolayca sağlamasına yardımcı olur. Animasyon, çocukların düşüncelerini ve fikirlerini görselleştirmelerine kolayca yardımcı olabilecek görsel bir eğitim aracıdır. Vivus, çocukların eski animasyon tekniklerini kullanarak hareket kavramını anlamalarına yardımcı olurken, onlara kendi hikayelerini oluşturma fırsatı verir.

Children of the modern age are immersed in media  ( cartoons, games, high-tech toys etc.). Yet, few of them actually know how they work. The aim is to give children a different look at what they passively watch most of the time. As a tool is posed frame-by-frame, motion becomes visible helping the user easily retain the relationship of what is being displayed. Animation is a visual communication medium that can help kids visualize their thoughts & ideas. Vivus is an educational kit that helps kids understand the concept of motion while giving them an opportunity to create their own stories via mechanical animation techniques.

Product Visuals

Evren Dövenci

Contact Info

  • DateJune 13, 2020
  • Category2020